Wie we zijn

"Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid." –Aristoteles

Een eersteklas digitaal contentbureau

Excellence als onze standaard. Door een vooruitstrevende benadering te omarmen, hebben we een omgeving gecreëerd waarin creativiteit centraal staat, integriteit een onwrikbaar principe is en innovatie een constante zoektocht. Wij zijn een eersteklas digitaal contentbureau, opererend op een eersteklas manier.

Onze levensader - digitale makers

Digitale contentmakers vormen de levensader van ons bureau. Hun talent, innovatie en creatieve kracht drijven ons succes. Erkennend de aanzienlijke inspanning en strijd die inherent zijn aan het creatieve proces, verplichten wij onszelf tot tijdige en substantiële communicatie. Of we nu feedback geven of een onwelkome afwijzing leveren, we behouden transparantie en respect.

Optimisme en respect

We koesteren een optimistisch beeld van de toekomst, en zien onze digitale contentmakers als de bouwmeesters van dit levendige tijdperk. Ongeacht het succes of falen van individuele projecten, elke maker verrijkt het landschap van digitale content, en vormt een innovatieve en progressieve toekomst. We houden vast aan een beleid van niet-kritiek, en zorgen ervoor dat alle openbare discussies constructief en respectvol blijven.

Verplichtingen en geloofwaardigheid

Ons woord is onze band. Als we ons verbinden aan een partner, een klant, of iemand in ons netwerk, komen we die verplichting na. Er zijn juridische overeenkomsten, maar onze geloofwaardigheid zorgt ervoor dat ze zelden nodig zijn. Onze verplichtingen worden niet lichtvaardig genomen; ze zijn het resultaat van zorgvuldige overweging omdat we hun gewicht begrijpen.

Waarheid en eerlijkheid

We handhaven de waarheid en eerlijkheid, zelfs als het moeilijk is. We zorgen voor transparante communicatie met iedereen met wie we in contact komen, zonder te vervallen in halve waarheden of het achterhouden van essentiële informatie. Echter, we blijven niet hangen bij onbeduidende waarheden met kwaadwillende bedoelingen; ons doel is constructieve feedback en groei.

Lange-termijn relaties

Als een relatie-gedreven bedrijf, nemen we een lange-termijn visie. We leggen en koesteren contacten met individuen en bedrijven die aansluiten bij onze visie. We hebben geen transactionele mindset, of we nu een getalenteerd individu helpen hun ideale rol te vinden of samenwerken met een bedrijf om innovatie te bevorderen die aan hun behoeften voldoet.

Wij staan naast onze partners

Door de pieken en dalen van het creatieve proces, blijven we standvastig, en bieden we kritische maar ondersteunende vriendschap. We zullen nooit langdurig vertrouwen opofferen voor een kortstondige overwinning. Echter, deze relatie is een tweerichtingsverkeer; we verwachten hetzelfde niveau van inzet en respect van onze partners.

Investeren in innovatie

Investeren in innovatie is bij ons de kern. We erkennen de inherente risico's van de creatieve sector, maar het is het prikkelende potentieel voor transformerende resultaten dat ons enthousiasme voedt. We houden altijd een open geest ten opzichte van nieuwe ideeën, en onthouden ons van het belachelijk maken of afwijzen van alles wat we niet volledig begrijpen. In plaats daarvan plaatsen we ons vertrouwen in het visionaire vermogen van onze digitale contentmakers, en concentreren we ons op de robuustheid van hun ideeën en de kracht van hun teams.

Voortdurende innovatie

Innovatie is niet alleen iets waarin we investeren; het is ook een waarde die we belichamen. Terwijl het digitale landschap snel verandert, passen wij ons aan, blijven we openstaan voor nieuwe ideeën en passen we onze structuur en cultuur aan waar nodig.

Toewijding aan succes

Onze focus op innovatie ontslaat ons niet van het nakomen van de verplichtingen van vandaag. We stellen doelen, meten onze voortgang, en zorgen ervoor dat we onze verplichtingen nakomen. Ons doel is niet alleen om te winnen, maar ook om grenzen te blijven verleggen en aannames te bevragen.

Diverse sterktes

Ons team is een lappendeken van verschillende talenten, persoonlijkheden en achtergronden. We waarderen deze diverse sterktes, en erkennen de unieke superkracht die elk lid aan de tafel brengt. Hoewel we diversiteit vieren, is het niet een doel om te behalen, maar een natuurlijk bijproduct van ons doel om de beste in de industrie te zijn.

Een omgeving voor superkrachten

We creëren een omgeving waar ieders superkracht voorrang heeft op hun zwakke punten, maar inspanning, hard werken en vastberadenheid zijn niet onderhandelbaar. We geloven in ieders potentieel maar verwachten ook prestaties.

Politieke diversiteit

We begrijpen en waarderen politieke diversiteit binnen ons bedrijf. Echter, als bedrijf nemen we alleen publieke politieke standpunten in als ze direct invloed hebben op onze industrie, zoals regelgeving over digitale content en IP-rechten.

Feesten is essentieel

Feesten zijn een onderdeel van onze werkcultuur. We waarderen onze overwinningen, groot of klein, en maken elk evenement memorabel. Onze vieringen zijn een moment om van elkaars gezelschap te genieten met respect en decorum.

We spelen om te winnen

We gaan elke deal, elk project, en elke relatie aan met de mentaliteit om te winnen. Onze strategie is niet om te overbieden, maar om te partneren met de beste, en als het beste digitale contentbureau geloven we dat we een voorsprong hebben.

Eén voor allen, allen voor één

Ons succes of falen is een collectieve ervaring. We werken als een team en stellen de belangen van het bedrijf voorop boven individuele winsten. Deze collectieve mentaliteit vereist voorbereiding, hard werk, hoge prestaties en een goede teamgeest van iedereen. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, kan men geen deel uitmaken van ons team.

© Ymage BV. Alle rechten voorbehouden. De website ymage.com is een initiatief van de besloten vennootschap (BV) met de handelsnaam Ymage en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) met identificatienummer 66357268 en BTW-identificatienummer NL 8565.10.622.B.01. Voor correspondentie en/of financiële transacties met Ymage BV kunt u zich wenden tot Spangesekade 159, 3026GW Rotterdam (Nederland) en de gebruik maken van de financiële instelling ING met IBAN (International Bank Account Number) NL20 INGB 0008 3300 20 en BIC (Business Identifier Code) INGBNL2A.